Disclaimer

Magnifinance biedt de informatie op deze website aan als een vorm van dienstverlening voor haar klanten en overige geïnteresseerden. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist,of compleet is. Evenmin garanderen wij dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

Berekeningen
U kunt op onze website op een aantal plaatsen berekeningen maken. Deze berekeningen worden uitgevoerd op basis van een aantal algemene uitgangspunten. De uitkomsten van de berekeningen zijn uitsluitend een indicatie omdat er geen rekening kan worden gehouden met de voor u specifiek geldende persoonlijke omstandigheden. Aan de uitkomsten van de berekeningen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Magnifinance.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan.

Hyperlinks
Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover Magnifinance.nl geen zeggenschap heeft. Magnifinance.nl geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. Magnifinance.nl is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, actualiteit van deze door derden aangeleverde informatie.

Wijzigingen
De informatie op deze website kan op elk moment door ons worden gewijzigd. Indien u naar aanleiding van de informatie op de website vragen heeft, kunt u vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen.

Website
Magnifinance.nl kan niet instaan voor het ononderbroken functioneren van de website of delen daarvan. Alle rechten worden voorbehouden. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht. Het is daarom niet toegestaan deze gegevens zonder toestemming van Magnifinance.nl geheel of ten dele over te nemen en op andere wijze te publiceren, ter beschikking te stellen, te vermenigvuldigen of openbaar te maken.